Yaşam Koçluğu

YAŞAM KOÇU KİMDİR?

Yaşam koçu, kişinin zaten bildiği doğruyu ve çözümü ona buldurtan, sahip olduğu potansiyeli açığa çıkaran, güçlü sorularla hedefe ulaşmasını sağlayan bir yol arkadaşıdır.

Koçluk, kişiye özel bir yaklaşımla iletişimi ve öğrenmeyi kolaylaştıran bilimsel bir yöntemdir. Aynı zamanda kendinize dair farkındalığınızı artırarak geleceğinize yön vermek ve değişim yaratmak için kullanılan bir gelişim aracıdır.

"Nefes ve Koçluk"

Nefes seanslarında koçluk çalışmaları neden önemli?

Nefes alışkanlığının bir davranış biçimi olduğunun artık farkındayız.

Bu alışkanlığı oluşturan ise zihindeki düşünce kalıpları. Bu düşünce kalıpları zihnimizde sürekli dönüp durarak kendi hakkımızda ve diğerleri ile ilgili yargılara, yorumlara yol açıyor. Öyle ki; zihin, eleştirmeden-yorumlamadan duramıyor.

Hem kendisini, hem olayları, hem kişileri zihninde bir hapishaneye çevirerek orada sıkıştırıp bırakıyor. Hal böyle olduğunda, hissettiği şey sevgisizlik, huzursuzluk, güvensizlik.

Bu durumda sağlıklı bir nefes alışkanlığının olması da mümkün olmuyor.

Biz nefes koçları, kişinin limitleyici nefes alışkanlığını değiştirmek için öncelikli olarak seans başında koçluk çalışmaları yapıyoruz. Bu koçluk çalışmaları kişinin zihninde oluşan düşünce kalıplarının, değerlerinin, inançlarının ortaya çıkmasını sağlayarak, kişinin düşünce yapısıyla yüzleşmesine sebep oluyor.

Bu farkındalıklarla yapılan nefes seansları daha iyi sonuç veriyor. Dönüşüm daha kolay ve çabuk sağlanıyor. Koç her seansta farklı bir konuya farklı yaklaşımlarla kişiye hayatında aradığı sorularının cevaplarını buldurtur.

Hiçbir zaman yorum yapmaz, tüm cevaplar danışandadır.

Koçun görevi o cevapların onda olduğunu göstermektir. Danışan her zaman ne istediğini bilir ancak farkında değildir, bu farkındalığı koç sağlar.

Nefes seansları ile birlikte koçluk çalışmaları yapıldığında kişi arzuladığı, beklediği hayata daha kolay, eylem adımlarını atarak zorlanmadan ulaşır. Siz siz olun, nefes seanslarınıza koçluk çalışmalarını da ekleyin.

Çözüme daha kolay ulaştığınızı göreceksiniz.

KOÇLUK NEDİR?

* Yaşam alanları yönetimidir.

* Organizasyon becerileridir.

* Kişinin kendi doğrusunu ve çözümünü bulmasına yardım eden bir öğretidir.

* Değişim ve gelişimin yöntemidir.

* Gelecek vizyonu geliştirmektir.

* Kişilere potansiyellerini nasıl açığa çıkartıp kullanacaklarını keşfettirmektir.

* Var olanı daha iyi yapmanın sistemidir.

* İçsel kaynakların keşfidir.

* Yol arkadaşlığı yapmak demektir. Sağlıklı iletişimin temelidir.

* Kişinin yaşam amacını ve beklentilerini onun istediği ölçüde fark ettiren bir disiplindir.

* İletişimde ustalaşmanıza yardım eder.

* İnsanları bulundukları noktadan alıp ulaşmak istedikleri hedefe taşır.

 

KOÇLUK NE DEĞİLDİR?

* Danışmanlık değildir.

* Tavsiye etmez, akıl vermez.

* Yönlendirme yapmaz.

* Terapist değildir.

* Yargılayıcı değildir.