Reiki

Rei: (Her yerde var olan, evrensel) ve Ki: (Canlı hücrede var olan enerji, yaşam enerjisi) oluşan birleşik bir kelimedir. Reiki’nin  büyük üstadı Hawayo Takata’nın tanımıyla “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak benimsenmiştir.

“Ruhsal yaşam enerjisi”, “Sevgi dolu yaşam enerjisi” gibi tanımları da verilen Reiki, burada geçen sıfatlardan da anlaşılacağı gibi salt enerji olarak kabul edemeyeceğimiz, bunun çok ötesinde bilinci olan bir şifa enerjisidir. İhtiyaç duyulan bir konuda problemin nedenine inip bulan ve çözen bir enerjidir.

NEDİR? 

Reiki, ilahi şifanın insan kullanımına sunulmuş en yalın halidir. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal boyutta insanı şifalandıran, insanın kendi değerinin farkına varmasını sağlayan, insanı ışıkla ve sevgiyle tekrar tanıştırıp, ona zaten yapısında var olan değerlerini hatırlatan.

Her anlamda tekamülümüze imkan kılan bir öğretidir, felsefedir, şifa yöntemidir, uygulamalı tekniktir, pozitivizm, kimine göre de bir mucizeler deryasıdır. Aslında hayatta olanın değil, olması istenenin ta kendisidir.

NASIL ÖĞRENİLİR? 

Reiki öğrenmek için herhangi bir ön koşul gerekmez. Ruhsal, derin çalışmalarla ilgili olsa da hiçbir yoğun konsantrasyon, sert disiplin, mutlak meditatif ön hazırlık gerektirmez. Reiki hayatı kolaylaştırmak için vardır. Çalışmaları derin boyutlarda yapmak çok faydalıdır ancak şart değildir.

Reiki’yi öğrenmek kişinin entelektüelitesine bağlı değildir. Yaş, kültür, inanç, din, dil, ırk, cinsiyet gibi ayrımlar söz konusu değildir. Sadece istemek yeterlidir.

Zaten isteyen kişinin Reiki’yle tanışma zamanı gelmiştir. O istek kişinin doğru zamanında Reiki’yle tanışmasını daha doğru bir söylemle Reiki’yi hatırlamasını sağlayacaktır. Reiki empozeyle aktarılacak bir teknik değildir.

Hiçbir kişiyi ısrarla, zorla Reiki’yle buluşturamazsınız. Reiki kişilerin doğru zamanında zaten kendisi tanışır.

ikbal-kaya-com-tr-reiki-01

Reiki bir şifa enerjisidir. Kendimize ve diğer canlılara uygulayabileceğimiz bir enerji aktarımıdır. Bu enerji içinde sevgiyi, şefkati, aydınlığı barındırır.

Reiki aslında hepimizin çok yakından tanığı ancak hatırlamadığı bir enerjidir. Doğduğumuzda, hepimiz bize şu an olağanüstü görünen bu yüce enerjiyle geliyoruz dünyaya. Buradaki satırlar yalnızca hatırlatmak için...

Reiki, şifayı beden, zihin ve ruhun şifası olarak bir bütün halde tanımlar. Reiki’yle bedenimizin şifalanmasının yanı sıra zihnimiz ve ruhumuz da şifalanır. Zaten günümüz toplumunda en çok ihtiyaç hissedilen de bu bütünsel şifa gerekliliği değil mi?

Reiki dileyen herkese açıktır. Her zaman o yüce enerjiyi aktarmaya hazırdır. Reiki’yi teknik anlamda öğrenebilmek önce istemek, sonra da enerjiyi aktaracak olan bir Reiki öğretmeniyle mümkündür. “İnisiyasyon” (başlama) adı verilen bu öğretmen aktarımıyla dileyen herkes bu harikulade enerji donanımına sahip olabilir.

“Uyumlama” adı da verilen “inisiyasyon” işlemiyle birlikte öğrenciye enerjiyi kullanabilme bilgileri de hatırlatılır. Duygu yoğunlukları ve mutlak huzurla sonuçlanan uyumlamanın sonunda öğrenci artık bir Reiki uygulayıcısıdır. Kendini daha geliştirmek isteyenler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle daha ileri kademe seminerleri alabilirler.

Tek bir seminere katılmakla hemen uygulayıcı olabilme gerçeği çoğu kimsede inandırıcılık yönünden tatmin edici olmayabilir. Belki de en hoş olan kısım da buna rağmen sistemin mükemmel çalışması ve bu ulvi enerjinin ön koşulsuz, ön yargısız, saf sevgi ve şefkatle tüm canlıları kucaklayabilmesidir.

Zaten biz de hayatı her şeye rağmen kucaklayabilsek, saf sevgi ve güveni koruyabilsek her şey mükemmel olmaz mıydı?

Eğer bunu biz başaramıyorsak bırakalım bunu bizim için Reiki yapsın.

EĞİTİM SEVİYELERİ

Sevgi ve şifa yolunun ilk adımıdır. Bu aşamada öğrenciye “inisiyasyon” (uyumlama) olarak tanımlanan ritüelle enerji aktarılır. Bu enerji kişinin yaşam boyu kendisine ve başkalarına uygulayabileceği sevgi ve şifa enerjisidir.

1. derece eğitiminde Reiki’nin tanımı, tarihçesi, çalışma mekanizması anlatılır. Reiki eğitim dereceleri hakkında bilgi verilir. Reiki’nin 5 prensibi anlatılır. Uygun Reiki ortamı kişinin kendisine ve başkasına nasıl uygulayacağı teorik ve pratik çalışmalarla açıklanır. Temel çakra bilgileri verilir. Çakralarda nasıl enerji şifası yapılabileceği ve dengelemeleri gösterilir. Günlük hayatta Reiki’nin kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler verilir. Konulara ilişkin meditasyonlar yaptırılır.

1. derece eğitimi öncelikle fiziksel şifayı hedefler. Kişinin kendi ve çevresindekilere fiziksel şifa uygulayabileceği temel el tutuş pozisyonları gösterilir. Aslında uyumlama süreciyle sadece fiziksel değil, zihinsel ve ruhsal düzeyde de şifa başlamış olur. Kişinin farkındalığı, sezgileri bu aşamada belirginleşmeye ve artmaya başlar. Kişinin kendini yeniden tanıdığı ve kendini sevmeyi tekrar hatırladığı bir süreçtir bu.

Uyumlamayla gelinen titreşim seviyesi kişinin sevgi, şefkat, hoşgörü ve güveni tekrar hatırlamasına imkan sağlar. 1. derece eğitimi uyumlamanın huzuru ve heyecanıyla sevgiye tekrar merhaba dediğimiz bir şifa yolculuğudur.

2.derece eğitimi 1. derece eğitiminden en az 2-3 ay sonra önerilir. Geçen süre 2. derecenin enerji seviyesine daha keyifli ve daha konforlu bir şekilde uyumlanmanın  temini içindir.

2. derece Reiki eğitiminde zihinsel ve duygusal şifa esastır. Bu eğitimde UsuiReiki sembol bilgileri verilir. Reiki etiğinin tekrar hatırlatılmasıyla semboller, isimleri ve çizimleriyle öğretilir. Ezberletilmesi sağlanır. Reiki’de sembollere verilen önem tekrar tekrar hatırlatılır. Sembollerle ilgili çalışmalar gösterilir. UsuiReiki geleneğindeki 3 sembol…

1. Güç sembolü

2. Duygusal / zihinsel şifa sembolü

3. Uzaklık sembolü uygulamalarıyla anlatılır.

Reiki 2 uyumlamaları yapılır. Uyumlamalar sonrası sembollerle çalışmalar yapılır. Sembollerin hissedilmesi sağlanır. Kişinin kendi şifası için uygulayabileceği sembol çalışmaları gösterilir.

Kişinin başkalarına sembollerle nasıl şifa uygulayabileceği teorik-pratik şekillerde anlatılır.

İlave egzersizler ve meditasyonlar uygulanır.

Üstatlığa ve öğretmenliğe giden yoldur. 2. derece eğitiminden en az 6 ay-1 yıl sonra önerilir.

3. derece eğitimi 3-A (Üstat Uygulamacılık) ve 3-B (Üstat Öğretmenlik) olmak üzere iki aşamada değerlendirilebilir.

Genel eğilim her iki aşamanın bir bütün içinde değerlendirilmesidir. Reiki etiğinde 3. dereceyi öğrenci talep etmez, öğretmenin uygun görmesi ve teklifi esastır.

3-A  Üstat Uygulamacılık Aşaması:

Masterlik uyumlaması yapılır. Öğrenci masterlık sembolüyle inisiye edilir. Sembolün kullanımı ve taşıdığı önem aktarılır. Master sembolle yapılacak kişisel gelişim çalışmaları anlatılır. Master çalışmaları verilir. Temel konulardan biri endişe ve korkulardan sevginin gücüyle arınmaktır.

İlave meditasyonlar verilir. Yoğun ruhsal çalışmaların sürdürüldüğü çok özel bir aşamadır. Öğretmenliğe giden yolun son basamağıdır.

3-B Üstat  Öğretmenlik Aşaması (Reiki Master-Teacher):

Öğretmenlik uyumlaması yapılır. Her derecede uyumlamanın nasıl yapıldığı anlatılır. Her derecede öğrenciyle paylaşılması gereken konular ve teknikler hatırlatılır.

Öğretmenliğin sorumluluğu üzerinde özellikle durulur. Reiki etiğinin tüm naif detaylarının öğretmen adayına aktarılması önem arz eder.

Eğitim seminerlerinde özen göstereceği konular hatırlatılır.

Sevgi ve ışık işçilerine öğretmen olarak katılan bir kişinin bütün sorumluluklarının farkındalığı ve bu duygunun coşkusuyla başlayan harikulade bir süreçtir.