Fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklarımızın altında zihinsel ve duygusal sıkıntılar, bastırdığımız duygu ve düşünceler yatar. Olumsuz düşünce kalıpları enerji kanallarımızın tıkanmasına ve enerji dengesinin bozulmasına sebep olur.

Bu enerji kanallarında oluşan tıkanıklıklar sonucunda enerji merkezlerinden hücrelere, organlara yeterli enerji akışı gitmez. Yeterli enerjiyi alamayan organlar da  beslenemez, hastalanır.

Bedenimiz düşünce, duygu ve inançlarımızın bir aynasıdır.

Çocukluğumuzdan itibaren oluşturduğumuz düşünce kalıpları yaşamımızın niteliğini belirler. Düşünce kalıplarımız önce ailede, daha sonra eğitimde ve toplumda şekil bulur. Zihnimizde ürettiğimiz düşünceler yaşam sürecimizde bizi mutlu edebildiği gibi son derece mutsuz da edebilir. Yani zihnimizde ne varsa hayatımızda da o vardır.

Yaşadığımız duygusal bir travma ya da geçirdiğimiz kazalar veya fiziksel bedenimizde aniden çıkan bir rahatsızlık düşüncelerimizin, duygularımızın veya inançlarımızın değişmesi ya da düzeltilmesi gerektiğini gösteren mesajlar ve aynalardır.

Kendimizin olumlu-olumsuz yanlarını görüp bunları olduğu gibi kabul edersek olayların gelişmesindeki etkimizin de farkına varırsak, hastalığa davetiye çıkaran düşünce kalıplarımızı fark etmiş oluruz. Bu farkındalık da mevcut sorunlarımızın büyük bir kısmını çözümlemeye başladığımızı gösterir. Bilinçaltımızdan olumsuz düşünce kalıplarını çıkartıp yerine olumlu düşünce kalıplarını bilinçaltımıza ektiğimizde sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevgi dolu ve bolluk-bereket içinde bir hayat bizimle olur. Seçim bizimdir. Değişimin gücü bizim elimizdedir. İstersek, hazırsak ve değişimimize değer veriyorsak yapacağınız meditasyon çalışmaları (zihninizde canlandırarak) ve zihninize kodlayarak (olumlama) tam da istediğiniz gibi yaşamı yaratmak sizin elinizde.