NLP (Algısal Davranış Kontrolü)

NLP, John Grinder ve Richard Bandlar’ın amaçları belirli becerilere sahip olan insanlarla bu becerilerde mükemmelleşmiş insanlar arasındaki farklılıkları ortaya koyma çalışmalarıyla Kaliforniya’da doğmuştur.

Başarılı insanlarla başarılı olamayan insanlar arasındaki fark nedir? Başarılı olanlar neler yapmış?

Bandler ve Grinder kendi alanlarında mükemmelliği yakalamış 3 terapistin (modern aile terapisti Virginia Satır, geştalt terapisti Fritz Perls, hipnoterapist Miton Ericson) davranışlarını ve dil kalıplarını detaylı bir gözlemle inceleyerek modellediler.

Bunun sonucunda:

N (NÖRO): Zihin ve düşünme şeklimiz

L (LINGUISTIK): Dili kullanışımız ve bizi nasıl etkilediği

P (PROGRAMLAMA): Hedefe varmak için davranışlarımızı nasıl düzenlediğimiz.

NÖRO: Tüm davranışlarımız görme, işitme, dokunma, tat, koku ve hissetme duyularımız aracılığıyla dışarıdan bize ulaşan bilgiyi algılar. Tepki vermemiz nörolojik faaliyetlerden kaynaklanır. Düşünce biçimimizle birlikte yaşanılan olaylara, fikirlere verdiğimiz fizyolojik tepkiler de nörolojiye dayanmaktadır. Yani düşünce ve beden birbirinden ayrılamaz bir bütündür.

LINGUISTIK: Düşüncelerimiz ve davranışlarımızı düzenlemek ve başkalarıyla etkili iletişim kurmak için dilin nasıl kullanıldığıdır.

PROGRAMLAMA: Sonuç elde etmek için düşünce ve davranışımızın seçimini kendimizin yaptığını farkına varmaktır. Bunun sonucunda değişimi kalıcı hale getirmek için yeni  alışkanlık kalıplarını oluşturmamızı sağlar.

DEĞİŞİM: Bir anda gerçekleşir. Bir şeyi gerçekleştirmek için karar vermek ve başlamak arasında bir zaman dilimi var gibi gözükse de başladığınız anda değişim gerçekleşmiştir. Bir anda olur.

Kendimizi değiştirmek istediğimizde neden zorlanırız? Değiştirmek istediğimiz alanları biliriz (işimiz, evimiz, alışkanlıklarımız, davranışlarımız vb). Bazen büyük bir heyecanla bir şeyi değiştirmek için karar alırız. Örneğin, sigarayı bırakmak gibi.

Bu hedefin bizim için sağlıklı, tutarlı ve mantıklı olduğunu da biliriz. Kararımızı arkadaşlarımıza tüm heyecanımızla söyleriz. Bu konuda işin uzmanlarından yardım alırız. Kitaplar alırız. Bir süre her şey yolunda gider. Kimine göre 1 hafta, 1 ay, belki de 1 yıl. Peki ya sonra?

Alışkanlığınıza tekrar geri dönmüş bulursunuz kendinizi. Yaşamımızda bize acı ve rahatsızlık veren alışkanlıklarımızı ve koşullarımızı değiştirmekte de zorlanıyoruz. Onca çektiğimiz acıya rağmen değişmemekte direnç gösteriyoruz. Değişimin zor olduğuna inanıyoruz. Çektiğimiz acılar ne kadar büyükse aslında orada bize değişimimizle ilgili büyük bir mesaj ve fırsat vardır. Aslında siz o ana kadar belki de bir sürü yöntem denediniz. Ayrıca o ana kadar uyguladığınız yöntemlerin de bir işe yaramadığının bir göstergesidir.

Uzun süren mücadele, acı ve ıstırap yaşamınızda uyguladığınız yöntemi değiştirmenizi, yeni yollar bulmanızın habercisidir. Her gün aynı yoldan giderek farklı sonuçlar bekleyemezsiniz.

“Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek delilik”

Albert Einstein

Her gün aynı rutinde yaşayarak farklı görünmeyi bekleyemezsiniz. Hayatınızın değişmesini istiyorsanız kendinizi değiştirmelisiniz. Her gün işe aynı yoldan gidip gelen kişi, işine kendisini ulaştıracak daha kestirme yollarının olduğunu bilmez. Çünkü hiç araştırmamıştır. Ta ki bir gün yol yapımı dolayısıyla her zamanki gittiği yolun trafiğe kapanmasına kadar. O gün farklı bir yoldan gitmeyi denersiniz. Çünkü zorundasınızdır. İşe geç kalmak istemezsiniz. Bu zorluk size işinize gidebileceğiniz yeni yollar olduğunun farkındalığını sağlar. Belki de bu yol daha kestirmedir. Size benzinden ve zaman açısından kar sağlar.

Değişiminiz için sürekli aynı yolu gidip farklı sonuç elde etmeyi bekleyerek düştüğünüz hayal kırıklığını değiştirmek istiyorsanız, yeni bir yol ve farklı bir sonuç için NLP’yi deneyin.