Kuantum Düşünce Tekniği

Kuantum fiziği evrende her şeyin sadece ve sadece enerjiden oluştuğunu söyler. Enerji madde halindeki sıkıştırılmış enerjinin formunu değiştirebilir.

Evrendeki en büyük enerji de düşünce enerjisidir. Kısacası bizler, düşüncelerimizle hayatımızı değiştirip yeniden yapılandırabiliriz.

Kuantum Düşünce Tekniği’ne göre daha iyi bir noktaya ulaşmanın önündeki en büyük engel...

* Zihinlerdeki sınırlarımız

* Geçmiş deneyimlerden gelen hayal kırıklıkları, suçlamalar acılar, pişmanlıklar

* Bilinçaltındaki olumsuz inançlar ve değer kalıpları

* Evrene gönderdiğimiz negatif mesajlardır.

Sınırlayıcı, engelleyici düşünce kalıplarınızı fark edip bunların yerine güçlendirici inançlarınızı koyduğunuzda hayatınız bu yeni inançlarınız doğrultusunda değişmeye başlar.

Sizin için en uygun kişi, en uygun iş, bolluk-bereket, sağlık, imkan en uygun zamanda karşınıza çıkar. Yapmanız gereken şey uzanıp onu almaktır.

Doğuştan doğal olarak hakkınız olan mutluluğu, bereketi, bolluğu ve sevinci yaşamanıza imkan tanımış olursunuz.

İnsan zihniyle beden, dış dünya ve diğer zihinler birbiriyle sürekli olarak ilişki içindedir, düşüncelerimizi kontrol ettiğimizde kaderimizi etkileme gücüne sahip oluruz.

Bu tekniği uyguladığınız zaman sağlıklı bir bedene kavuşabilirsiniz. Kendi üretkenlik düzeyinizi ve yeteneklerinizi aktif bir şekilde kullanarak başarılı olacağınız işinize kavuşabilirsiniz.

Mutlu ve sevgi dolu bir beraberlik kuracağınız özel insana ulaşabilirsiniz.

Yaşamınıza daha çok bolluk, bereket ve neşe katabilirsiniz.

Kuantum Düşünce Tekniği kendi yaratıcılığımızı, iç potansiyelimizi ve evrenin kaynaklarını harekete geçirme eylemidir.

Kuantum Düşünce Tekniği ile değişim; kelimelerin, imgelerin ve kodlanmış davranışların olağanüstü gücünü kullanarak insanlara gereksinim olan şeyleri elde etme imkanı sağlar.

 

OLUMLAMA: Bilinçaltındaki olumsuz düşünce kalıplarını olumlama şeklinde adlandırılan, pozitif söylemle yeniden yaratmaktır. Kişinin bilinçaltı düzeyinde ilgili konuyla ilişkilendirilmiş negatif söylemler yerine alternatif pozitif söylemleri edinmesi şeklinde gerçekleşir.

Örneğin, kişinin değersizlik inanç kalıbı ortaya çıktıysa (Ben değerliyim, kendime saygı duyuyorum, istediğim her hedefe ulaşabileceğimi biliyorum, kendime güveniyorum, arzularıma ulaşmak için tüm yeteneklere sahibim) gibi pozitif olumlamaların bilinçaltı düzeyinde yer edinilmesini sağlanır, bireyin kendine güven ve saygı duyan birey olmaya uygun zihinsel altyapı değişimi sağlanmış olur.

İMGELEME: Zihinde bir fikir ya da resim yaratma yeteneğidir. Yaratıcı imgelemede gerçekleşmesini istediğiniz bir şeyin açık ve net görüntüsünü yaratmak için düş gücünüzü kullanırsınız. Sonra nesnel bir gerçek olana kadar, bir başka deyişle düşlediğiniz şeyi elde edene kadar bu fikir ya da resime düzenli bir biçimde odaklanmayı ve pozitif enerji vermeyi sürdürürsünüz.